Nakladatelství Nakladatelský servis Esperanto
Language/Lingvo/Sprache
Vyhledávání
Akce
Publikace v češtině, němč., angl. a francouzštině
Jazykové příručky
Odborná literatura
Krásná literatura
Publikace v esperantu
Jazykové příručky
Odborná literatura
Krásná literatura
Košík

Novinky

Home en senhomeco
V memoáru známého rakouského esperantisty Martina Stuppniga popisuje autor své zážitky z války, kdy musel bojovat pro vítězství "Třetí říše".
Esperanto od A do Z
Učebnice mezinárodního jazyka esperanto pro samouky i kurzy od úplných začátků do úrovně postačující nejen pro čtení běžných textů a běžnou konverzaci, ale i k sledování filmů a pod.
Robinsoni na Sibiři (po Maškarádě kolem smrti)
Autobiografické napínavé vyprávění autora o útěku z ruského zajetí na Sibiři těsně po první světové válce. Doplněno faktologickými poznámkami editora díla, prof. Huphreyho Tonkina z Hartfordské university a mapou s vyznačením strastiplné cesty autora a jeho společníků.
Studentské cesty
Kniha Studentské cesty přinášejí inspiraci každému, kdo jen trochu přemýšlí o poznávání světa. Napsal ji mladý spisovatel, který se rozhodl pomocí vybraných zahraničních programů poznávat jiné země a jiné kultury.
UEA en konscio de esperantistoj
Kritické sociologické studie autorů o mezinárodních společenstvích esperantistů, se zvláštním zaměřením na největší z nich, Světový esperantský svaz. Psáno esperantem.
Esperantologio, n-ro 7 / Esperanto studies, No 7 / EES 7
Sedmé číslo řady sborníků pro esperantology redigovavé prof. Christerem Kiselmanem (Univerzita Uppsala, Švédsko).
Tři kluci, Klekánice a Strašněpoud
Tři kamarádi na prázdninách se zatoulají při hře. Setmí se a oni se tváří v tvář setkají s obávanou Klekánicí.
Za dveřmi školy
Kniha zachycuje autentický pohled do současného školství očima mladé začínající pedagožky.

Zajímavosti
Obchodní podmínky
Tisk na přání

Tradiční akce
Naše knihy v knihkupectví Kosmas.cz